-> : Startsida Nyheter

Nyhetsarkiv

Ekomarine Paint är stolt sponsor av kulturprojektet Sofia Linnea

Vedjakten Sofia Linnea har inför säsongen 2014 påmålats med NeptuneFormula. Klicka på länken för mer information om projektets seglingsverksamhet.

Kulturprojektet Sofia Linnea arbetar ideellt med att sprida kunskap om Stockholms skärgård. 

"För oss är det självklart att välja en bottenfärg som inte belastar en redan hårt drabbad skärgård" säger Jan Wrangel, verksam i projektet.

  
    alt

 

Varför är inte NeptuneFormula godkänd av KemikalieInspektionen?

Många båtklubbar, framför allt i Mälaren och andra insjöar, ställer nu som krav på sina medlemmar att enbart bottenfärger som är godkända av KemikalieInspektionen ska få användas. 

Letar man i KemikalieInspektionens lista över godkända bottenfärger så hittar man inte NeptuneFormula! Varför?

Jo, helt enkelt därför att det inte finns några skadliga ämnen i NeptuneFormula som KemikalieInspektionen måste godkänna! NeptuneFormulas påväxtskyddande egenskaper är fysikalist betingade

Det vill säga - påväxtskyddet är inte orsakat av någon direkt kemisk eller biologisk effekt på målorganismerna! (se vidare under fliken NeptuneFormula)

Av samma anledning som att en solbelyst backe i skogen - som inte är en lämplig plats för svampar - inte behöver granskas av KemikalieInspektionen, så behöver inte NeptuneFormula granskas. Det rör sig helt enkelt om två helt naturliga och oskadliga påväxtskyddande fenomen!

 

Båtsäsongen närmar sig 2014!

Våra tester i varmare vatten har nu pågått i drygt 10 veckor. Påväxtförhållandena har varit extremt tuffa, framför allt i södra Indien och i Rio de Janeiro. Den aggressiva påväxten innebar att vi redan efter några veckor kunde utläsa tydliga tendenser i våra testmatriser - något som inneburit att vi successivt har kunnat göra justeringar i våra matriser under pågående säsong. Det har varit glädjande att kunna konstatera att resultaten korrelerat mellan olika vatten - dvs samma recept hävdar sig bäst i olika vatten!

Våra tester i varmare vatten kommer att avslutas i månadsskiftet feb/ mars. Därefter kommer testverksamheten under sommaren främst att bestå av frivilliga båtägare.

Är du intresserad av att delta som testpilot under sommare 2014 så kan du kontakta oss med ett mail eller kom och besök oss på "Allt för Sjön" Mässan.

Mer information om sommarens tester kommer att läggas ut på hemsidan.

Och som vanligt så hittar du din närmaste återförsäljare av NeptuneFormula under fliken "återförsäljare" (listan uppdateras hela tiden!)

 

Nu ger vi kopparn en match!


Säsongens tester i närheten av Furusund avslutades den 12 Oktober.

Analysen av testerna är nu färdig och vi får än en gång anledning att säga att; ”resultaten har inte låtit vänta på sig!”.

Påväxtförhållandena i vattnen runt vår teststation har bedömts som mycket svåra. Denna bedömning bekräftades tidigt under säsongen då referenspaneler utan skydd varit täckta av musslor och små havstulpaner.

Påväxten av havstulpaner har under säsongen pågått från sent i juli till långt in i september.

De formuleringar som testats i Furusund är huvudsakligen formuleringar som kommer att ligga till grund för Neptune Formula® New Generation – NFNG. Efter tester i Brasilien under kommande vintersäsong så kommer NFNG att testas i större skala på båtar i östersjön under sommaren 2013. En kommersiell lansering av NFNG för östersjöregionen beräknas ske till säsongen 2014.

Under sommaren 2012 har även NeptuneFormula® Classic testats på båtar som trafikerat den svenska ostkusten. Neptune Formula® Classic har justerats med avseende på torktid och antal strykningar. Även dessa tester har fallit mycket väl ut (se bild 4) och produkten kommer att finnas tillgänglig i butik till kommande säsong 2013

 

 

1.               2.               3. 4.

1. Referens utan skydd

2.NFNG (obehandlad yta 1 cm på vardera sida)

3. Koppar

4. Segelbåt påmålad med blå "kopparfärg" upptagen i Stockholm i mitten av oktober.

Det mörka fältet till vänster är Neptun Formula® Classic. Grått fält är obehandlad yta.

De två mörka fälten till höger är testfärger som varit overksamma.

 

NeptuneFormula® nu åter på marknaden


Mängder av upprörda kunder har hört av sig med anledning av att NeptuneFormula® inte funnits på marknaden under 2012.
En seglare bosatt i Vaxholm uttrycker sig så här;
"Sverige måste gå före och satsa på en bottenfärg som inte är giftig. Östersjön är det viktigaste vi har. Att fortsätta att förstöra med kopparbaserad giftfärg är rena medeltiden. Själv använder jag Neptune Formula och är jättenöjd.
Att använda giftfärg förstör helt nöjet med segling."

Under säsongen 2011 var det ca 2000 båtägare som valde att måla sina båtar med NeptuneFormula®. De allra flesta var nöjda. Små justeringar under 2012 gör att NeptuneFormula® kommer att visa ytterligare förbättringar under kommande säsong 2013.

Införsäljning till butik har nu påbörjats och det är tydligt att NeptuneFormula® har varit ett saknat alternativ till de kopparbaserade produkter som nu dominerar utbudet även på ostkusten!
Vi kommer löpande att uppdatera vårt återförsäljarnät här på hemsidan.

Samtidigt fortsätter det stora arbetet med att utveckla nästa generations NeptuneFormula. Under vinterhalvåret utförs tester i Brasilien. Och under kommande säsong kommer en omfattande testverksamhet att äga rum i svenska vatten. Därför söker vi redan nu testpiloter både på ost- och västkusten som under säsongen 2013 vill vara med och testa NeptuneFormula New Generation® - NFNG. Anmäl ditt intresse att medverka på vår info-adress.

NFNG har under sommarens tester visat att produkten på allvar kommer att kunna utmana kopparbaserade båtbottenfärger såväl avseende effekt - som effekttid!

 
Sida 2 av 3

Underhålls av Trevlig webbpublicering