-> : Startsida Nyheter

Nyhetsarkiv

Tester inleds på Västkusten

Efter mycket lyckade resultat i våra ostkustförsök så har nu testverksamheten

utökats till Tjärnö på västkusten.

Under vinterhalvåret kommer fälttester att ske i Brasilien.

 

Resultaten har inte låtit vänta på sig

Fyra månader har nu gått sedan nystarten av Ekomarine. Fyra intensiva och spännande månader fyllda av Ytkemiska Institutets (YKI) tvärvetenskaplig spetskompetens under målinriktad projektledning av Gunilla Östberg.

Resultaten har inte låtit vänta på sig.

Ett antal faktorer som tidigare orsakat "barnsjukdomar" i NeptuneFormula har identifierats. Dessa faktorer har noga studerats. Faktorerna har varierats och kombinerats i alla tänkbara kombinationer.

Genom fortlöpande tester under våren har vi nu lyckats reducerat antalet formuleringar till hanterbara matriser för tester ute i fält. Under den första veckan av juni 2012 kommer vi att placera ut ett trettiotal olika formuleringar på platser runt våra kuster där vi vet att påväxtförhållandena är mycket tuffa. Dessutom har vi testfärger på ett antal båtar med varierade användarmönster.

Ekomarine Paints primära målsättning är att lansera en Östersjöprodukt för fritidsbåtar. En produkt som ger beslutande myndigheter en möjlighet att återinföra den nödvändiga regleringen av tungmetallbaserade bottenfärger, framför allt i Östersjön.

Vi känner oss tämligen säkra på att vi - någonstans inom de matriser som nu placeras ut i fält - ligger väldigt nära en kommersiell produkt.

 
Sida 3 av 3

Underhålls av Trevlig webbpublicering