-> : Startsida Nyheter Resultat från 2016 års demonstrations verksamhet

Resultat från 2016 års demonstrations verksamhet

Kort beskrivning av 2016 års demonstration och tester

Urvalet av båtar har skett i syfte att nå en så stor spridning som möjligt avseende marin miljö och användarmönster.

På våra stationära paneltester har vi kunnat testa ett bredare spektra av formuleringar – samtliga baserade på samma teknik som båtbottenfärgen som våra demo-deltagare erhållit. Vi har även kunnat inkludera många marknadsetablerade färger i dessa tester, dvs traditionella koppar färger.

Säsongens demonstrationsverksamhet på båtar har varit fokuserad på den produkt som vi kallar Neptune Formula New Generation1 – NFNG1.

NFNG1 är en vidareutveckling av den klassiska NeptuneFormula där organiskt material samverkar med mikroorganismer i havet för att reducera syrenivån i vattenskiktet närmast båtskrovet.

Istället för att som tidigare arbeta med att ”öppna” och ”stänga” färgen för optimal funktion över tid så arbetar vi i NFNG1 med att öka den exponeringsyta där vårt organiska material får kontakt med vattenskiktet. Detta ger en betydligt mer robust produkt, mindre känslig för ex de pH-förändringar som sker vid algblomning.

Vidare är vi medvetna om att det finns vatten (även längs vår Östersjökust) där påväxtförhållandet är sådant att NFNG1 helt enkelt inte orkar stå emot under en hel säsong. Därför har vi försett ett mindre antal båtar med en variant av NFNG1 – NFNG2.

NFNG2 är en vidareutveckling av NFNG1 där vi tar vara på den ökade exponeringsytan men där vi arbetar med naturliga mineraler istället för det organiska material (protein) som förekommer i NFNG1.

Så – vad hade då våra deltagare för upplevelser av NFNG1?

Samtliga upplevde att färgen var behaglig att arbeta med. Lukten är angenäm . Somliga som målade på tidigt på säsongen med temperaturer ner mot +5 grader upplevde att färgen var något seg och svår-rollad. Vår rekommendation är att inte måla under +7 grader.

Vidhäftningen var god när underlaget var ordentligt förberett.

Många som inte var nöjda med resultatet vid upptagningen ansåg ändå att den påväxt (havstulpaner) som etablerat sig var relativt enkel att avlägsna – den följde helt enkelt med när man gick över skrovet med högtryck.

Och hur blev resultatet för NFNG1?

För att reda ut resultaten behöver vi backa ett år – försök hänga med här…

NFNG1 som testades med mycket gott resultat såväl på västkusten som på ostkusten under 2015 var tillverkad i betydligt mindre skala än den som demonstrerades under 2016. En mindre skala betyder att temperaturen under produktion blir betydligt högre. Högre temperatur innebär att bindemedel etc blir mer lättflytande och kan tränga in i håligheter på de partiklar som tillförs för att öka exponeringsytan. Om bindemedel tränger in så kan inte det nödvändiga organiska materialet ”gömma” sig i partiklarna utan blir kvar utanpå partiklarna och fritt i färgskiktet där dom gör nytta!

Vi kan konstatera att NFNG1 som producerades i stor skala under relativt låg temperatur under 2016 inte uppvisade lika tillfredsställande resultat som året innan - alltså inte tillräcklig effekt för att klara de påväxtförhållanden som råder på västkusten.

I Östersjön med upp till medelsvåra påväxtförhållanden så fungerade årets NFNG1 bra såväl på snabbgående båtar som på segelbåtar. Däremot uppvisade NFNG1 inte tillräckligt bra skydd mot påväxt under svåra förhållanden i Östersjön.

Testresultaten på stationära plattor överensstämmer väl med resultaten på båtar.


alt

Hur blev resultatet för NFNG2?

Positiva upplevelser angående lukt etc. överensstämmer med upplevelserna för NFNG1.

NFNG2 visade undantagslöst mycket bra skydd mot påväxt i de tuffaste delarna av Östersjön samt på den svenska västkusten. Dock - i den trånga och näringsrika (och extremt påväxtdrabbade!) Oslofjorden uppvisade NFNG2 inte tillräckligt bra skydd under en hel säsong. Dock var båtägare överraskade över hur enkelt det var att avlägsna havstulpaner etc.

Stationära paneltester överensstämmer väl med resultaten på båtar.

altalt

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering