-> : Startsida Nyheter Varför är inte NeptuneFormula godkänd av KemikalieInspektionen?

Varför är inte NeptuneFormula godkänd av KemikalieInspektionen?

Många båtklubbar, framför allt i Mälaren och andra insjöar, ställer nu som krav på sina medlemmar att enbart bottenfärger som är godkända av KemikalieInspektionen ska få användas. 

Letar man i KemikalieInspektionens lista över godkända bottenfärger så hittar man inte NeptuneFormula! Varför?

Jo, helt enkelt därför att det inte finns några skadliga ämnen i NeptuneFormula som KemikalieInspektionen måste godkänna! NeptuneFormulas påväxtskyddande egenskaper är fysikalist betingade

Det vill säga - påväxtskyddet är inte orsakat av någon direkt kemisk eller biologisk effekt på målorganismerna! (se vidare under fliken NeptuneFormula)

Av samma anledning som att en solbelyst backe i skogen - som inte är en lämplig plats för svampar - inte behöver granskas av KemikalieInspektionen, så behöver inte NeptuneFormula granskas. Det rör sig helt enkelt om två helt naturliga och oskadliga påväxtskyddande fenomen!

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering