-> : Startsida Nyheter Nu ger vi kopparn en match!

Nu ger vi kopparn en match!


Säsongens tester i närheten av Furusund avslutades den 12 Oktober.

Analysen av testerna är nu färdig och vi får än en gång anledning att säga att; ”resultaten har inte låtit vänta på sig!”.

Påväxtförhållandena i vattnen runt vår teststation har bedömts som mycket svåra. Denna bedömning bekräftades tidigt under säsongen då referenspaneler utan skydd varit täckta av musslor och små havstulpaner.

Påväxten av havstulpaner har under säsongen pågått från sent i juli till långt in i september.

De formuleringar som testats i Furusund är huvudsakligen formuleringar som kommer att ligga till grund för Neptune Formula® New Generation – NFNG. Efter tester i Brasilien under kommande vintersäsong så kommer NFNG att testas i större skala på båtar i östersjön under sommaren 2013. En kommersiell lansering av NFNG för östersjöregionen beräknas ske till säsongen 2014.

Under sommaren 2012 har även NeptuneFormula® Classic testats på båtar som trafikerat den svenska ostkusten. Neptune Formula® Classic har justerats med avseende på torktid och antal strykningar. Även dessa tester har fallit mycket väl ut (se bild 4) och produkten kommer att finnas tillgänglig i butik till kommande säsong 2013

 

 

1.               2.               3. 4.

1. Referens utan skydd

2.NFNG (obehandlad yta 1 cm på vardera sida)

3. Koppar

4. Segelbåt påmålad med blå "kopparfärg" upptagen i Stockholm i mitten av oktober.

Det mörka fältet till vänster är Neptun Formula® Classic. Grått fält är obehandlad yta.

De två mörka fälten till höger är testfärger som varit overksamma.

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering