-> : Startsida Nyheter Tester inleds på Västkusten

Tester inleds på Västkusten

Efter mycket lyckade resultat i våra ostkustförsök så har nu testverksamheten

utökats till Tjärnö på västkusten.

Under vinterhalvåret kommer fälttester att ske i Brasilien.

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering