-> : Startsida Nyheter

Nyhetsarkiv

Resultat från 2016 års demonstrations verksamhet

Kort beskrivning av 2016 års demonstration och tester

Urvalet av båtar har skett i syfte att nå en så stor spridning som möjligt avseende marin miljö och användarmönster.

På våra stationära paneltester har vi kunnat testa ett bredare spektra av formuleringar – samtliga baserade på samma teknik som båtbottenfärgen som våra demo-deltagare erhållit. Vi har även kunnat inkludera många marknadsetablerade färger i dessa tester, dvs traditionella koppar färger.

Säsongens demonstrationsverksamhet på båtar har varit fokuserad på den produkt som vi kallar Neptune Formula New Generation1 – NFNG1.

NFNG1 är en vidareutveckling av den klassiska NeptuneFormula där organiskt material samverkar med mikroorganismer i havet för att reducera syrenivån i vattenskiktet närmast båtskrovet.

Istället för att som tidigare arbeta med att ”öppna” och ”stänga” färgen för optimal funktion över tid så arbetar vi i NFNG1 med att öka den exponeringsyta där vårt organiska material får kontakt med vattenskiktet. Detta ger en betydligt mer robust produkt, mindre känslig för ex de pH-förändringar som sker vid algblomning.

Vidare är vi medvetna om att det finns vatten (även längs vår Östersjökust) där påväxtförhållandet är sådant att NFNG1 helt enkelt inte orkar stå emot under en hel säsong. Därför har vi försett ett mindre antal båtar med en variant av NFNG1 – NFNG2.

NFNG2 är en vidareutveckling av NFNG1 där vi tar vara på den ökade exponeringsytan men där vi arbetar med naturliga mineraler istället för det organiska material (protein) som förekommer i NFNG1.

Så – vad hade då våra deltagare för upplevelser av NFNG1?

Samtliga upplevde att färgen var behaglig att arbeta med. Lukten är angenäm . Somliga som målade på tidigt på säsongen med temperaturer ner mot +5 grader upplevde att färgen var något seg och svår-rollad. Vår rekommendation är att inte måla under +7 grader.

Vidhäftningen var god när underlaget var ordentligt förberett.

Många som inte var nöjda med resultatet vid upptagningen ansåg ändå att den påväxt (havstulpaner) som etablerat sig var relativt enkel att avlägsna – den följde helt enkelt med när man gick över skrovet med högtryck.

Och hur blev resultatet för NFNG1?

För att reda ut resultaten behöver vi backa ett år – försök hänga med här…

NFNG1 som testades med mycket gott resultat såväl på västkusten som på ostkusten under 2015 var tillverkad i betydligt mindre skala än den som demonstrerades under 2016. En mindre skala betyder att temperaturen under produktion blir betydligt högre. Högre temperatur innebär att bindemedel etc blir mer lättflytande och kan tränga in i håligheter på de partiklar som tillförs för att öka exponeringsytan. Om bindemedel tränger in så kan inte det nödvändiga organiska materialet ”gömma” sig i partiklarna utan blir kvar utanpå partiklarna och fritt i färgskiktet där dom gör nytta!

Vi kan konstatera att NFNG1 som producerades i stor skala under relativt låg temperatur under 2016 inte uppvisade lika tillfredsställande resultat som året innan - alltså inte tillräcklig effekt för att klara de påväxtförhållanden som råder på västkusten.

I Östersjön med upp till medelsvåra påväxtförhållanden så fungerade årets NFNG1 bra såväl på snabbgående båtar som på segelbåtar. Däremot uppvisade NFNG1 inte tillräckligt bra skydd mot påväxt under svåra förhållanden i Östersjön.

Testresultaten på stationära plattor överensstämmer väl med resultaten på båtar.


alt

Hur blev resultatet för NFNG2?

Positiva upplevelser angående lukt etc. överensstämmer med upplevelserna för NFNG1.

NFNG2 visade undantagslöst mycket bra skydd mot påväxt i de tuffaste delarna av Östersjön samt på den svenska västkusten. Dock - i den trånga och näringsrika (och extremt påväxtdrabbade!) Oslofjorden uppvisade NFNG2 inte tillräckligt bra skydd under en hel säsong. Dock var båtägare överraskade över hur enkelt det var att avlägsna havstulpaner etc.

Stationära paneltester överensstämmer väl med resultaten på båtar.

altalt

 

Testpiloter sökes 2015!

Stärkta av sommarens och vinterhalvårets goda testresultat för vår nya formulering - som vi valt att kalla Neptune Formula®Â New Generation - så kommer vi under kommande säsong 2015 att utföra en test i stor skala på båtar såväl på den svenska västkusten som på ostkusten. Vi kommer att bjuda in båtägare på Båtmässan i Göteborg och på Allt för Sjön mässan i Älvsjö. Om du inte träffar oss på dessa mässor men ändå är intresserad av att delta i sommarens test så hittar du all nödvändig information under fliken "Testpilot 2015".

Vi välkomnar dig till att delta i vårt spännande arbete med att färdigställa en miljötrygg och effektiv båtbottenfärg! 

 

EU-Finansiering

Vi på Ekomarine Paint är stolta över att kunna meddela att bolaget  - i extrem konkurrens med ett stort antal intressanta bolag i hela Europa - har tilldelats finansiering genom forskningsprogrammet Horizon 2020 för små och medelstora bolag (SME).

"Den extra finansieringen är naturligtvis välkommen, men det riktigt roliga är att vår verksamhet nu fått stor internationell uppmärksamhet. Tilldelningen är ett kvitto på nödvändigheten av att vi med full kraft vidareutvecklar och anpassar vår miljötrygga båtbottenfärg till nya marknader och nya marknadssegment"   /  Mikael Hæffner FoU

 

 

Fälttester maj - sept 2014

Plattorna (formuleringarna) som ingått i sommarens fälttester har nu legat i vatten under fem månader. Om knappt en månad kommer testerna att avlutas då samtliga plattor plockas upp för en noggrann analys. Men eftersom den värsta påväxtperioden nu har passerat så vill vi redan nu dela med oss av våra resultat.

Våra tester har i år utförts i Kalifornien, Portugal, Italien, Indien, Furusund, Strömstad samt i Lysekil. Bilderna är tagna på teststationen i Strömstad (Sven Lovéns Marina Center på Tjärnö) men vi kan glädjas åt en god korrelation mellan de olika teststationerna - dvs samma formuleringar som utmärkt sig positivt på västkusten har även utmärkt sig på våra andra stationer.

Alla ni som spenderat tid på sjön i sommar vet att påväxtförhållandena denna säsong har varit extrema. Det gäller inte minst i Östersjön där förhållandena varit i nivå med dom vi brukar se på västkusten. Det har med andra ord varit en gynnsam sommar för test av olika formuleringar. Därför är det särskilt glädjande att kunna visa upp våra resultat! 

Några av våra nya formuleringar bygger på principer som ligger utanför bolagets befintliga patentskydd. Med anledning av de synnerligen goda resultat som några av dessa formuleringar uppvisar så har vi under sommaren vidgat vår existerande patentportfölj. Nya patentansökningar har lämnats in - självklart i linje med Ekomarine Paints strikta miljötänk.

Vi vet att ett rent skrov inte behöver bygga på förekomsten av tungmetaller och andra biocider!

Samtliga plattor har en obahandlad kant upptill och nertill. Notera att även de obehandlade kanterna på kopparfärgen är rena - vilket tyder på ett kraftigt läckage av koppar. 

 Obehandlad yta                                                   Ny formulering 1                                              

alt       alt       

 

Ny formulering 2 (bra effekt men krackelerar)       Hempel Mille Extra (Kopparbaserad)

 alt      alt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarens tester är nu i full gång 2014.

Våra justeringar av NeptuneFormula är nu gjorda utifrån samlade erfarenheter från vinterhalvårets tester i bl a Indien och Kalifornien. Nu är vi verkligen inne på "finliret"!

15 båtar med varierat användarmönster - såväl på den svenska västkusten som på ostkusten samt i Medelhavet - är påmålade med fyra variationer av vår kommande produkt som går under arbetsnamnet "NeptuneFormula New Generation". Har du andra namnförslag på vår kommande produkt - maila oss gärna på vår info adress! Vidare har vi utökat antalet fasta teststationer för att säkerställa vår nya produkts effekt vid olika salthalter, temperaturer och påväxtförhållanden. Våra fasta teststationer ger oss möjlighet att testa ett större antal variationer på vår formulering än vad vi kan be våra "testpiloter" att måla på sina båtar. På dessa stationer testar vi under sommaren ca 30 variationer av vår nya formulering - samtliga naturligtvis med utgångspunkt att klara påväxtproblematiken helt utan användande av biocider.

På tal om biocider så har vi under våren noterat något av ett "pedagogiskt" problem. Många båtklubbar kräver att båtägare enbart använder produkter godkända av Kemikalieinspektionen. Eftersom vår antifoulingteknik bedöms vara fysikalisk så finns NeptuneFormula inte upptagen bland Kemikalieinspektionens register över godkända produkter, detta för att vår produkt helt enkelt inte behöver ett godkännande! Vi tar nu saken i egna händer och låter ITM (Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet) utföra läckagetester på såväl våra nya formuleringar som på NeptuneFormula. Inför kommande säsong kommer detta "pedagogiska problem" att vara undanröjt.

Samtidigt som vi på Ekomarine Paint vill önska alla våra kunder och våra testpiloter en trevlig båtsommar så vill passa på att tacka Vinnova som än en gång beslutat att stötta projektet ekonomiskt. Detta ger oss möjlighet att gå "för fulla segel" genom sommarens och höstens tester och verifikationer.

Trevlig sommar!

Önskar vi på Ekomarine Paint AB

 

 
  • «
  •  Första 
  •  Föregående 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Nästa 
  •  Sista 
  • »
Sida 1 av 3

Underhålls av Trevlig webbpublicering