Ekomarine slide show
 

Pressmeddelande

Nya patent för miljötrygg båtbottenfärg

Den miljötrygga teknik som ligger till grund för NeptuneFormula®, utvecklad och producerad av det svenska företaget Ekomarine Paint AB, har nyligen fått sin europeiska patentansökan beviljad av EPO – European Patent Office.

”Det känns naturligtvis bra att den noggranna genomlysning av existerande patent som nu har utförts av EPO visar att vår teknik faktiskt är så unik som vi haft anledning att tro. Att tekniken dessutom har bedömts vara helt miljöanpassad och därmed undantagits från det europeiska BiocidDirektivet betyder att vi på Ekomarine Paint nu känner trygghet i en bred internationell lansering av NeptuneFormula®” Säger Ekomarine Paints VD Henrik Ekstrand.

För mer information

Henrik Ekstrand VD 070-728 51 91

Mikael Haeffner FoU 070-863 11 45

 

Pressmeddelande

Genombrott för NeptuneFormula New Generation

JULA lanserar NeptuneFormula inför båtsäsong 2019 i samtliga sina butiker.

Ekomarine Paint lanserade 2018 sin vidareutvecklade miljötrygga båtbottenfärg för användning i alla farvatten - NeptuneFormula New Generation. Efter en första säsong med goda resultat fortsätter satsningen framåt.

”Samarbetet med Jula innebär att våra produkter kommer att finnas tillgängliga i 98 JULA-butiker. Varav 53 butiker i Sverige, 33 butiker i Norge och 12 butiker i Polen. Det ser vi som ett avgörande genombrott för Ekomarine Paint som bolag men också som en positiv markering av marknadens ökade intresse för miljöanpassade produkter inom båtbottenfärger” säger Ekomarine Paints VD Henrik Ekstrand.

För mer information

Ring

Henrik Ekstrand VD 070-728 51 91

Mikael Haeffner FoU 070-863 11 45


 

Affärsidé

Ekomarine ska skapa värde genom att utveckla, producera och sälja effektiva, miljötrygga och giftfria produkter som förhindrar marin fouling till fritidsbåtar, handelsflotta, militär flotta, och annan marin utrustning.

Grunden för Ekomarines lönsamhet är effektiva produkter, säkra och enkla att applicera, helt trygga för människor och miljö, alltid marknadsmässigt prisvärda och konkurrenskraftiga. Ekomarines konkurrenskraft baseras på en patenterad teknologi där en naturlig process hämmar marin fouling utan tillsats av miljöskadliga ämnen.

Produkterna skall vara miljötrygga för både människor och omgivning genom hela livscykeln tillverkning - transport - applikation - användning - borttagning - destruktion.


Underhålls av Trevlig webbpublicering