-> : Startsida Företaget Patent

Patent

Sammandrag
Självpolerande båtbottenfärg innehållande ett bindemedel, och ett biologiskt aktivt medel, varvid det biologiska aktiva medlet är valt för att vara nedbrytbart i närvaro av vatten och för att vid nedbrytningen förbruka syre för att generera en syrefattig vattenmiljö i det för vatten exponerade färgytskiktet.

Tekniken
Genom att skapa en syreförbrukande biologisk process (Biological Oxygene Demand - BOD) så åstadkommer den patenterade tekniken en syrefattig (anaerob) miljö kring en behandlad yta. Frånvaron av syre förhindrar påväxt av marin fouling typ 2. - musslor, snäckor, havstulpaner etc. Vattnets syrehalt förblir oförändrad utanför teknikens "räckvidd". Mer om tekniken - se nyheter till höger.

patent_150px

US-Patent_150px

Patentet
Tekniken är patentskyddad i Sverige, USA, Japan, Sydkorea, Australien, Kanada, Norge och de tio mest intressanta marknaderna inom EU.

 

Patentansökningar

Under 2014 har ytterligare två patentansökningar lämnats in till det amerikanska patentverket. 

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering