-> : Startsida Företaget Marknaden

Marknaden

Beräkningar enligt Sjöfartsverket och SweBoat visar att det i Sverige finns cirka 1 miljon fritidsbåtar. Den årliga omsättningen av produkter som förebygger marin fouling uppskattas för den svenska fritidsbåtssektorn på ostkusten till mer än 150 miljoner kronor och för hela Östersjön mer än 400 miljoner SEK per år. Marknaden i Sverige och Finland domineras stort av Hempel och International Paint.

De internationellt fem stora tillverkarna av båtbottenfärg är International Paint, Jotun, Hempel, Chugoku Marine Paints och PPG Industries.

Inga nya färgkoncept som riktar sig till fritidssektorn har under de senaste åren kommit från dessa tillverkare med anledning av det fokus som riktas mot förekomsten av tungmetaller i bottenfärg.

Efter förbudet mot zinkfärger i östersjön under våren 2012 har Kemikalieinspektionen öppnat för möjligheten att använda kopparbaserad västkustfärg på ostkusten; "samma färg är tillåten - men endast med en strykning..."
Viljan att ta bort tungmetallerna finns uppenbarligen men det finns ännu inga fungerande alternativ som möjliggör ett förbud av tungmetaller i båtbottenfärg.

 

Underhålls av Trevlig webbpublicering